Zadzwoń do nas! +48 (56) 64 267 08

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informuję, iż:

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Pogrzebowy i Kamieniarski
  ELWAN Andrzej Witkowski w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 55, tel. 56 642 67 08, email:
  witkowski.elwan@interia.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia/zawarcia umowy i będą
  udostępniane:
  • Biuro rachunkowe
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi/usług – na podstawie
  Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy/ realizacji zlecenia w przypadku niepodania
  danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. posiada Pani/Pan prawo do: wykonanie zlecenia
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat